Νέα κουτάβια κάνε κόρσο, θηλυκά & αρσενικά, γεννήθηκαν από σκυλιά του εκτροφείου μας!

Γονείς τους ο FORZA DI RAZZA GOTHAN και η FORZA DI RAZZA HAVANA.

Η FORZA DI RAZZA HAVANA γέννησε 2 μαύρα αρσενικά κουτάβια κάνε κόρσο και 3 μαύρα θηλυκά κουτάβια κάνε κόρσο.

new-cane-corso-babies-4a

new-cane-corso-babies-6a

new-cane-corso-babies-5a